Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).
Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

W 2016 r. nr 14 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 8 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2016 r., wśród których znalazły się następujące obszary:
•    Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
•    Połączony jednolity rynek cyfrowy
•    Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu
•    Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
•    Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
•    Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi
•    Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie
•    W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
•    Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
•    Unia demokratycznych zmian

Szersze informacje: „Nowy początek dla Europy. Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następna kadencję Komisji Europejskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jean Claude Juncker. Strasburg”, 14 lipca 2014 r., [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf

Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2016 r.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały w załączniku oraz o przygotowanie:
•    Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi (załącznik, koncepcja merytoryczno-techniczna)
•    Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
•    Noty informacyjnej o autorze (wzór w załączniku).
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do współpracy!

 

czytaj więcej

Dzień Europy 2016

05.05 2016

Dzień Europy to jeden z symboli Unii Europejskiej. To święto pokoju i jedności w Europie, obchodzone co roku przez wszystkich obywateli UE. Także w Bydgoszczy przyłączamy się do świętowania Dnia Europy podczas festynu organizowanego przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy WSG.

Mieszkańców Bydgoszczy i okolic, a szczególnie dzieci, zapraszamy do aktywnego udziału w obchodach Dnia Europy już 6 maja 2016 r. Zapraszamy od godziny 10:00 na kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, który tego dnia zamieni się w „miasteczko europejskie”. Wśród licznych atrakcji m.in. zabawy i konkursy z nagrodami na temat UE, kolorowanki, malowanie twarzy, spotkanie z Syriuszem – maskotką UE, wata cukrowa oraz Europejskie Koło Fortuny. W samo południe zabrzmią dźwięki hymnu Unii Europejskiej, a gości obdarujemy kwiatami w barwach Unii Europejskiej. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

czytaj więcej

W kontekście trwającego Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju Centrum Europejskie i PIE ED-Bydgoszcz i Toruń zapraszają do udziału w debacie europejskiej "Cele zrównoważonego rozwoju - globalne wyzwania vs. lokalne rozwiązania", która odbędzie się w Bydgoszczy 25 listopada 2016 r. Podczas spotkania tematyka celów zrównoważonego rozwoju rozpatrywana będzie z jednej strony jako wyzwanie w skali globalnej, z drugiej zaś jako problem dotyczący lokalnej społeczności czy wręcz jednostki.

Podczas debaty przewidziane zostały wystąpienia prelegentów, które staną sie przyczynkiem do podjęcia dalszej debaty.

Zgłoszenia indywidualne oraz grupowe przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który do 24 listopada należy nadesłać na adres europedirect-bydgoszcz@byd.pl
 
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu (52) 567 00 69. Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz.
czytaj więcej

W tym roku mija 25 lat daty uchwalenia przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym oraz pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Polska reforma samorządowa i odrodzona samorządność uznawane są za jedne z największych sukcesów przemian ustrojowych okresu transformacji. Doprowadziła ona nie tylko do decentralizacji władzy, ale przede wszystkim uwolniła obywatelską energię Polaków, dając lokalnym wspólnotom możliwość współuczestnictwa i współdecydowania w sprawach publicznych. Nie będzie więc przesadą jeżeli stwierdzimy, że nie byłoby nowoczesnej Polski bez rozwoju samorządności.

Z tej okazji Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki postanowiły zainicjować przedsięwzięcie, które podkreśliłoby rolę samorządów w Polsce. Nasz konferencja „25 lat Samorządności” , która zorganizowana zostanie 15 września 2015 r., ma na celu podsumowanie rezultatów reformy samorządowej, stanowić będzie podstawę dla dyskusji nad teraźniejszą kondycją samorządów oraz ich przyszłością w oparciu o case study samorządów województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegóły w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej Bydgoszcz

czytaj więcej

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (4 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.).
Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

W 2015 r. nr 13 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 7 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2015 r., wśród których znalazły się następujące obszary:
·    UE działająca dla obywateli;
·    Europa konkurencyjności, miejsc pracy i wzrostu;
·    Europa w świecie;
·    Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015;
·    Promowanie polityki UE w zakresie energetyki i zmian klimatycznych.


Termin nadsyłania artykułów – do 31 maja 2015 r.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały w załączniku oraz o przygotowanie:
·    Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi
·    Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
·    Noty informacyjnej o autorze
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do współpracy!


 

czytaj więcej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że została rozstrzygnięta VI edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej.

Napłynęły do nas prace z całej Polski. Cieszymy się, że nasz konkurs co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem absolwentów. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!

 

Poniżej prezentujemy listę laureatów:

KATEGORIA – PRACE MAGISTERSKIE:

I miejsce

Piotr Stępiński Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w sektorze gazu ziemnego – aspekty geopolityczno-prawne, Akademia Leona Koźmińskiego

II miejsce

Maciej Górecki Reguły konkurencji w Unii Europejskiej jako środek realizacji ochrony praw konsumentów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

III miejsce

Karolina Strzelecka Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

KATEGORIA – PRACE LICENCJACKIE:

I miejsce

Jakub Piórkowski Wpływ „Arabskiej wiosny” na stosunki polityczno-gospodarcze Unii Europejskiej z wybranymi państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

II miejsce

Joanna Ornoch Współpraca handlowa oraz perspektywy umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a państwami Mercosur, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

III miejsce

Tomasz Piotr Michalewski Partnerstwo Wschodnie w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej – zasady i podstawy prawne funkcjonowania, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wyróżnienie 

Agata Welchar Unia Europejska jako potęga normatywna w trakcie stawania się, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki

Ze wszystkimi nagrodzonymi osobami skontaktujemy sie drogą mailową.  

Lista laureatów do pobrania.

 

Organizatorzy:

  • Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz
  • Centrum Europejskie im. Roberta Schumana
  • Wyższa Szkoła Gospodarki

Partnerzy:

 

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka
  • Portal Spraw Zagranicznych

Więcej informacji o VI edycji konkursu: http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/index.php?id=510&submenu=44.

czytaj więcej

Szkoła Biznesu MBA to starannie wyselekcjonowana oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki, kierowana do menedżerów, oparta na innowacyjnych formach praktycznych, wspomagających pracę kadry kierowniczej.

Szkoła Biznesu MBA w Wyższej Szkole Gospodarki TANDEM i Bartosz Wachulec zapraszają na otwarte zajęcia z zakresu studiów Executive MBA.

  • Jaka jest droga do sukcesu po Executive MBA?
  • Jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych?
  • Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez firmy w kryzysie?


14 marca 2015 (10:00 – 13:00)
Wyższa Szkoła Gospodarki
Budynek K, aula K1
ul. Naruszewicza 11
Bydgoszcz

Szczegółowe informacje:
www.big.wsg.byd.pl

czytaj więcej

Niech Święta Bożego Narodzenia obfitują w radość,
Przynosząc zdrowie i pokój, a każdy dzień Nowego Roku
Nas wszystkich ubogaca!

Let this Christmas be generous in bringing us joy,
Comfort and peace, and the New Year make,
Us all richer every day!

czytaj więcej

 

Regionalny Ośrodek Debaty Miedzynarodowej - Bydgoszcz przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki zaprasza na ostatnie w tym roku szkolenie, które tym razem poświęcone zostanie nowej perspektywnie finansnowej na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2014 r., w Wyższej Szkole Gospodarki.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w naszej inicjatywie prosimy o kontakt pod adresem: rodm@rodm-bydgoszcz.pl

czytaj więcej

Dowódca JFTC, Gen. Brygady Wojciech Grabowski, Poseł Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke oraz analityk ds. bezpieczeństwa i obrony Paweł Fleischer wezmą udział w debacie organizowanej w nawiązaniu do 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Debata odbędzie się 1 grudnia, w Wyższej Szkole Gospodarki, zaś jego organizatorami będą wchodzące w skład Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana jednostki: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – Bydgoszcz oraz Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w debacie serdecznie zapraszamy!

czytaj więcej

Indie bez tajemnic

09.11 2014

Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przy WSG zaprasza na swoją kolejną międzynarodową imprezę, którą tym razem będzie debata i seminarium „Odcienie Indii”, które odbędą się 27 listopada 2014 r.

Wydarzenie to, którego głównym organizatorem będzie jednostka Centrum Europejskiego – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – Bydgoszcz zostanie przeprowadzone w związku z 60. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Indiami.

Osoby zainteresowane udziałem w imprezach prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: rodm@rodm-bydgoszcz.pl

czytaj więcej

Już po raz szósty - Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz/ Centrum Europejskie przy Wyższej Szkole Gospodarki ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej.


Jeżeli jesteś absolwentem takich kierunków jak: stosunki międzynarodowe, politologia, europeistyka, historia, ekonomia, socjologia, administracja, prawo oraz studiów i specjalności pokrewnych, prześlij nam swoją pracę z zakresu Unii Europejskiej obronioną w 2014 r. i zawalcz o atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Czekamy na Ciebie do 16 listopada 2014 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie!

Plakat

czytaj więcej

Chcesz dowiedzieć się m.in. jak skonstruować budżet i na czym polega ewaluacja projektu międzynarodowego? Teraz masz okazję. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – Bydgoszcz/ Centrum Europejskie przy WSG zaprasza na warsztaty „Budżetowanie i rozliczanie projektów międzynarodowych z elementami języka angielskiego”, które odbędą się 29 września 2014 r. (godz. 9.00-14.00).

Warsztaty, w których udział jest BEZPŁATNY, prowadzone będą przez praktyka w dziedzinie budżetowania i rozliczania projektów międzynarodowych.

Poniżej krótki program warsztatów:
1.    Rodzaje wsparcia ze względu na źródło finansowania.
2.    Pula środków a wartość dofinansowania.
3.    Konstruowanie budżetu.
4.    Case study.
5.    Dokonywanie zmian w zatwierdzonym wniosku aplikacyjnym.
6.    Ewaluacja – ocena działań projektowych.
7.    Czy projekty mogą generować przychód?
8.    Zasady gromadzenia dokumentacji projektowej.
9.    Sprawozdanie końcowe.
10.    Jak przygotować się do kontroli?
11.    Tworzenie „podręcznego słowniczka” pojęć i zwrotów anglojęzycznych przydatnych podczas tworzenia budżetu i rozliczania projektu.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne pod linkiem:
http://www.rodm-bydgoszcz.pl/id,189/budzetowanie-i-rozliczanie-projektow-miedzynarodowych-z-elementami-jezyka-angielskiego

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 września. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność aplikacji.

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Smagłowska-Nowak, tel. (52) 567 07 50, e-mail: rodm@rodm-bydgoszcz.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

czytaj więcej