Regionalny i Lokalny Punkt Informacyjny Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu

EURODESK to europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, który działa w 31 państwach Europy. W Polsce Eurodesk znajduje się w strukturach Narodowej Agencji Programu Młodzież, a jego oferta skierowana jest głównie do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli.

Eurodesku zajmuje się udzielaniem informacji na temat państw UE, możliwości zdobywania funduszy, edukacji, studiowania i pracy zagranicą, pomaga również w poszukiwaniu partnera do projektu a także rozpowszechnia informacje o przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych z działalnością młodzieżową.

Od 2007 r. przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Centrum Europejskim im. Roberta Schumana funkcjonował Lokalny Punkt Eurodesku, który wraz z grudniem 2011 r. przekształcony został w Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesk, mający prawo tworzenia Lokalnej Sieci.

Oprócz tego, od 2009 r. przy Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG znajduje się Lokalny Punkt Informacyjnym Eurodesk, będący częścią sieci kujawsko-pomorskiej.