Lokalny Punkt Enterprise European Network przy ED-Bydgoszcz

Sieć Enterprise Europe Network (EEN) powstała z połączenia sieci Euro Info Centre i Innovation Relay Centres i funkcjonuje od 1 stycznia 2008 r. EEN opiera swoją działalność na zasadzie „zawsze właściwych drzwi”, co oznacza, iż każdy przedsiębiorca, który zwróci się z konkretnym zapytaniem, objęty zastanie wsparciem doradczo – szkoleniowym. EEN oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Ma ona także być pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorcom bezpłatne usługi w zakresie m.in.: informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej, rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy, ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju, w tym wspieranie udziału MSP w 7. Programie Ramowym.

Ośrodki EEN powstają najczęściej przy organizacjach wspierających rozwój przedsiębiorczości, w tym: izbach przemysłowo – handlowych, agencjach rozwoju regionalnego, centrach wspierania przedsiębiorczości, a ich działalność finansowana jest ze środków europejskich, jak i budżetu państwa. Obecnie w Europie i państwach basenu Morza Śródziemnego funkcjonuje ok. 600 ośrodków EEN, w tym w Polsce działa 30 punktów informacyjnych, zgrupowanych w czterech konsorcjach.

Lokalny Punkt Enterprise European Network przy ED-Bydgoszcz funkcjonuje od października 2010 r.