Europejskie Studia Podyplomowe

 

Europejskie Studia Podyplomowe (ESP) Centrum Europejskiego im. Roberta Schumana przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy to nowoczesna propozycja kształcenia stanowiąca odpowiedź na zapotrzebowania edukacyjne w zakresie Unii Europejskiej.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z problematyką europejską, ze szczególnym uwzględnieniem procedur i mechanizmów funkcjonowania Wspólnoty, jej systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.
W 2011 roku Europejskie Studia Podyplomowe to 14 kierunków, ujętych w nowoczesnej i ciekawej formie kształcenia.
 
Koordynator ESP - dr Karolina Marchlewska (k.marchlewska@byd.pl)
 
 
EUROPEJSKIE STUDIA PODYPLOMOWE 2011 WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
 
EUROPEJSKIE STUDIA PODYPLOMOWE – „KIERUNKI ZAMAWIANE”