Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bydgoszczy

Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy powołane zostało do życia decyzją Komisji Europejskiej w styczniu 2007 roku. Jest ono jednym z szesnastu tego typu ośrodków zlokalizowanych na terenie naszego kraju, drugim w województwie kujawsko-pomorskim i jedynym, jak dotąd w Polsce funkcjonującym przy niepublicznej szkole wyższej.

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) to ośrodki działające w ramach europejskiej sieci informacyjnej tworzonej przez Komisję Europejską, w skład których oprócz punktów Europe Direct, wchodzą również Narodowe Centra Informacji Europejskiej w Paryżu, Lizbonie i Rzymie oraz Team Europe, będące zespołem niezależnych ekspertów propagujących wiedzę o UE.
 
Centra Dokumentacji Europejskiej powstają najczęściej przy ośrodkach akademickich i badawczych w państwach członkowskich UE, a także w krajach nie należących do Unii Europejskiej.
 
Do najważniejszych zadań tych punktów należy zaliczyć wspieranie uniwersytetów i instytucji badawczych w promowaniu i rozwijaniu edukacji oraz badań w zakresie integracji europejskiej. Zachęcają one również do uczestnictwa w debatach na temat Europy i dają zwykłym obywatelom możliwość bliższego poznania polityk i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Centra Dokumentacji Europejskiej to jednak przede wszystkim europejskie biblioteki zawierające oficjalne publikacje Unii Europejskiej udostępniane bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w językach urzędowych Unii Europejskiej. W kanonie publikacji bydgoskiego CDE oprócz różnego typu wydawnictw prawniczych, przede wszystkim Dzienników Urzędowych UE i dokumentów procesu legislacyjnego Wspólnot Europejskich z serii COM Documents, ESC Opinions and Reports oraz COR Opinions, znajdą się również wydawnictwa specjalistyczne z zakresu badań naukowych i techniki, edukacji, ekonomii, handlu międzynarodowego, polityki regionalnej i społecznej, rolnictwa, środowiska, energii, transportu, a także obszerne wydawnictwa statystyczne i bibliografie, uzupełnione informatorami i przewodnikami europejskimi.