Europejskie konferencje, seminaria, warsztaty i szkolenia

 

Ważnym obszarem aktywności europejskiej Centrum im. Roberta Schumana jest organizowanie konferencji, seminariów, modułów szkoleniowych, warsztatów, debat i konkursów, które przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości europejskiej wśród mieszkańców społeczności lokalnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Przykładowe przedsięwzięcia 2013 r.:
 • Debata „Euro – bilans zysków i strat”, Bydgoszcz, grudzień 2013
 • Debata „Kryzys w UE, jego konsekwencje i recepta na przyszłość”, Bydgoszcz, grudzień 2013
 • Warsztaty „Podstawy protokołu dyplomatycznego”, Bydgoszcz, Toruń, grudzień 2013
 • Warsztaty „Działalność samorządów lokalnych w państwach UE”, Inowrocław, grudzień 2013
 • Seminarium „Świadomy konsument – bezpieczne zakupy w sieci”, Bydgoszcz, grudzień 2013
 • Seminarium „Przemiany polityczne i gospodarcze w Europie po 1989 roku – rola Polski”, Bydgoszcz, grudzień 2013
 • Seminarium „Mniejszości narodowe w Polsce, polskie mniejszości za granicą”, Bydgoszcz, grudzień 2013
 • Warsztaty „Świat – globalna wioska: wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w nauce i działaniach międzynarodowych”, Bydgoszcz, listopad 2013
 • Szkolenie „Skuteczne NGO – aplikowanie o środki z zakresu współpracy międzynarodowej”, Bydgoszcz, listopad 2013
 • Szkolenie „Twoje wybory zmieniają świat – gospodarka ekologiczna”, Bydgoszcz, listopad 2013
 • Warsztaty „Unia Europejska jutra – warunki członkostwa w UE i państwa kandydujące”, Bydgoszcz, Toruń, listopad 2013
 • Seminarium „Kariera w organizacjach międzynarodowych”, Bydgoszcz, październik 2013
 • Szkolenie pt. „Budowanie marki – skuteczny marketing” w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS, Toruń, kwiecień 2013
 
Przykładowe przedsięwzięcia 2013 r.:
 • Seminarium pt. „Nowoczesne technologie a efektywność energetyczna – inteligentne budynki”, Toruń, 24 czerwca 2013
 • Seminarium „Witaj Chorwacjo”, Bydgoszcz, 12 czerwca 2013
 • Konferencję pt. „Nauczyciel – obywatel Unii Europejskiej”, Bydgoszcz, 8 czerwca 2013
 • Warsztaty „EURO-mobilni: studia, praca i wolontariat w Europie”, Bydgoszcz, 23 maja 2013 (podczas BFN i ETM) w ramach Europejskiego Festiwalu Młodzieży, Bydgoszcz, 23 maja 2013
 • Wieczór Europejski "Różnorodność kulturowa i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Europie", Toruń, 4 kwietnia 2013
   
 
Przykładowe przedsięwzięcia 2012 r.:
 • Biznesowe Spotkanie Czwartkowe pt. rozwijaj finansowe IQ – Warsztaty CASH FLOW, Toruń, 29 listopada 2012
 • Warsztaty „Starter – młodzi w biznesie” w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, Bydgoszcz, 28 listopada 2012
 • Warsztaty „Aktywni po europejsku” w ramach Europejskiego Tyg. Młodzieży, Bydgoszcz, 20 listopada 2012
 • „Planowanie w biznesie i formalnoprawne aspekty zakładania działalności gospodarczych w zarysie”, Inowrocław, 8 listopada 2012
 • Seminarium „Bilet do Europy”, Inowrocław, 6 listopada 2012
 • Warsztaty pt. „Zostań swoim Szefem – czyli jak założyć własną działalność gospodarczą?” w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP, Inowrocław, 19 października 2012
 • Biznesowe Spotkanie Czwartkowe pt. „Skuteczny marketing – budowanie marki”, Inowrocław, 18 października 2012
 • Konferencja  pt. ”Integracja, Edukacja, Satysfakcja – przeciw stereotypom trzeciego Wieku”, Inowrocław, 9-10 października 2012
 • Seminarium Informacyjne „Seniorzy w Akcji”, nt. funduszy europejskich i możliwości udziału w projektach osób 50 +, Inowrocław, 27 czerwca 2012
 • Seminarium „Efektywne gospodarowanie energią w małych i średnich przedsiębiorstwach” (Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii – Energy Days), Bydgoszcz, Inowrocław, 18 czerwca 2012
 • Konferencja „Proces rozszerzenia Unii Europejskiej – szanse i wyzwania”, Bydgoszcz, 18 maja 2012
 • Dzień Euro, Bydgoszcz, 18 maja 2012
 •  Wieczór Europejski pt. „Aktywność i solidarność”, Bydgoszcz, 25 kwietnia 2012
 
 
Przykładowe przedsięwzięcia 2011 r.:
 
Przykładowe przedsięwzięcia 2010 r.:
 
 Przykładowe przedsięwzięcia 2009 r.:
 
Przykładowe przedsięwzięcia 2008 r.: