Programy i granty europejskie

 
Działaność Centum Europejskiego im. Roberta Schumana przy WSG to także aktywność w obszarze projektów, zarówno tych z funduszy strukturalnych, jak i programów krajowych i międzynarodowych
 

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Projekt Centrum Europejskiego przy WSG "Regionalny Ośrodek Debaty Miedzynarodowej - informacja w zasięgu ręki" to inicjatywa, która zyskała akceptację i dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu  w Bydgoszczy, przy WSG "regionalnego biura MSZ", którego głównym celem będzie informowanie społeczności lokalnej o działaniach, które mają wymiar europejski i międzynarodowy.  W ramach przewidzianych działań, oprócz stałego biura obsługiwanego przez profesjonalny zespół przeprowadzane będę różnego rodzaju przedsięwzięcia: konferencje, szkolenia, warsztaty, debaty czy lekcje.

Termin realizacji projektu:

  • 1 lipca - 31 grudnia 2013 r.
  • 1 marca - 31 grudnia 2014 r.
  • 1 lutego - 31 grudnia 2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

 

MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU - Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

Projekt „Obserwator czy Inicjator – KIM będziesz jutro?” to przedsięwzięcie Centrum Europejskiego (CE) przy WSG oraz koordynowanej przez CE sieci Eurodesk Kujawsko-Pomorskie. Głównym celem projektu będzie uświadomienie młodym ludziom, iż są obywatelami Europy, oraz przyczyniają się do jej rozwoju

W ramach projektu przewidziano:
·    Utworzenie i prowadzenie Klubów Inicjatorów Młodzieżowych w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku, Mogilnie i Nakle nad Notecią;
·    Szkolenia: „Kreatywność i Przedsiębiorczość”, „Wiedza i umiejętności”, „Demokracja i Współczesny Świat
·    Sondę
·    Debatę
·    Blog, forum, filmiki

Termin realizacji projektu:
·    1 września 2013 r. – 30 kwietnia 2014 r.

Projekt współfinansowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” - Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową
 

 

STARTER - Młodzi w biznesie

PATRONAT HONOROWY PROJEKTU ZWIĄZEK WOJEWÓDZTW RP

Projekt STARTER – MŁODZI W BIZNESIE jest inicjatywą WSG w Bydgoszczy oraz partnerów - Miasta Bydgoszcz i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy, promującą postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy opracuje i wdroży wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego kompleksowy program promujący postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości.

W ramach projektu przewidziano:

  • Utworzenie 15 Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości (po 5 w każdym województwie) oraz 9 Studenckich Klubów Przedsiębiorczości (po 3 w każdym regionie),
  • Podniesienie wśród 360 uczniów (w tym 216K) szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego umiejętności z zakresu wyznaczania celów i kreatywności oraz wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej również w innych krajach EU, skutecznej sprzedaży i marketingu, tworzenia biznes planów, zarządzania finansami i rachunkowości przedsiębiorstw;Upowszechnienie wśród szkół i uczelni z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego, oraz podmiotów działających na rzecz przedsiębiorczości najlepszych praktyk w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych i instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorczości,
  • Opracowanie zasad i zacieśnienie współpracy między podmiotami działającymi na rzecz przedsiębiorczości z terenu województw: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i warmińsko – mazurskiego

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem i podejmujących działalność gospodarczą w szczególności studenci i absolwenci uczelni wyższych, absolwenci szkół zawodowych, absolwenci szkół średnich, uczniowie szkół średnich, zamieszkujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie.

Okres realizacji: 01.06.2011 - 30 września 2012 r.

Wartość dofinansowania: 999 190,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Poddziałanie 2.2.1 PO KL: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności