Europejskie badania i analizy

Badanie ankietowe związane z handlem ludźmi - Bydgoszcz, grudzień 2011 r.

W ramamch działalności naukowo-badawczej, pod koniec 2011 r. Centrum Europejskie i Punnkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz przeprowadziło badanie ankietowe, które dotyczyło przestęptwa związanego z handlem ludżmi. Badanie przeprowadzone zostało wśród studentów III roku.

W załączniku przedstawiamy:

 

Badanie międzynardowe "Wiedza i zapotrzebowania z zakresu informacji europejskiej" - Europe Direct Inowrocław 2009

Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct - Inowrocław przy Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przeprowadziły badanie międzynarodowe "Wiedza i zapotrzebowania z zakresu informacji europejskiej".

 

Badanie sondażowe sieci europejskich - 12/2009

W roku 2009 r. Punkt Informacyjny Komisji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz przy Wyższej Szkole Gospodarki oraz Centrum Europejskie im. Roberta Schumana przeprowadziły badanie sondażowe, którego celem było poznanie obszarów problemowych w zakresie informacji europejskiej w poszczególnych regionach Polski oraz poziomu wiedzy i świadomości europejskiej obywateli.
Badanie skierowane zostało do następujących sieci europejskich w Polsce: Europe Direct, Centr Dokumentacji Europejskiej, Eurodesk i Eures.