Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM)  to najnowsza inicjatywa Centrum Europejskiego. Głównym jej celem będzie podejmowanie działań z zakresu tematyki europejskiej i międzynarodowej, które skierowane będą do społeczności lokalnej.

RODM w Bydgoszczy będzie jednym z 16 takich ośrodków w Polsce, które koordynowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy powstał 1 lipca 2013 roku w wyniku konkursu uzupełniającego ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013”. Organizacją prowadzącą RODM jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, największa uczelnia niepubliczna w północnej Polsce, która w 2011 roku zajęła I miejsce w Bydgoszczy w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej w kategorii niepubliczne uczelnie magisterskie oraz I miejsce w regionie w rankingu tygodnika Wprost.
W sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej działa 15 ośrodków w największych miastach Polski.

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Cel ten realizowany będzie poprzez:

  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE;

Skontaktuj się z RODM w Twoim regionie i sprawdź, co ciekawego organizuje w najbliższym czasie. Udział we wszystkich projektach RODM jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie RODM Bydgoszcz: http://www.rodm-bydgoszcz.pl/id,1/strona-glownahttp://www.rodm-bydgoszcz.pl/id,1/strona-glowna