Nabór tekstów do recenzowanych czasopism CE

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).
Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

W 2016 r. nr 14 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 8 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2016 r., wśród których znalazły się następujące obszary:
•    Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
•    Połączony jednolity rynek cyfrowy
•    Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu
•    Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
•    Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
•    Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi
•    Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie
•    W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
•    Silniejsza pozycja na arenie międz
ynarodowej
•    Unia demokratycznych zmian
Szersze informacje: „Nowy początek dla Europy. Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następna kadencję Komisji Europejskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jean Claude Juncker. Strasburg”, 14 lipca 2014 r., [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf

Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2016 r.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały w załączniku oraz o przygotowanie:
•    Artykułu zgodnie z wymogami redakcyjnymi (załącznik, koncepcja merytoryczno-techniczna)
•    Streszczenia artykułu (ok. 600 znaków) w języku polskim;
•    Noty informacyjnej o autorze (wzór w załączniku).
Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do współpracy!

 

« powrót do listy aktualności