Nabór do recenzowanych czasopism

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy Centrum Europejskim im. Roberta Schumana i Wyższej Szkole Gospodarki rozpoczynają nabór artykułów do dwóch punktowanych i recenzowanych czasopism naukowych: „Studia i analizy europejskie” (5 pkt.) oraz „Unia Europejska - perspektywy społeczno-ekonomiczne” (6 pkt.).

Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji, a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Polski w jej strukturach.

W 2017 r. nr 15 „Studiów i analiz europejskich” oraz nr 9 czasopisma „Unia Europejska – perspektywy społeczno-ekonomiczne” poświęcone zostaną priorytetom politycznym Komisji Europejskiej na 2017 r., wśród których znalazły się następujące obszary:

 1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
 2. Połączony jednolity rynek cyfrowy
 3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu
 4. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
 5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
 6. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi
 7. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie
 8. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
 9. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
 10. Unia demokratycznych zmian

Szersze rozwinięcie: „Nowy początek dla Europy. Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następna kadencję Komisji Europejskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Jean Claude Juncker. Strasburg”, 14 lipca 2014 r., [Online], dostępne: http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_pl.pdf

Termin nadsyłania artykułów – do 30 września 2017 r.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Redakcją (centrum.europejskie@byd.pl). Prosimy o wstępne zadeklarowanie tematu, a następnie zapoznanie się z wymogami merytoryczno-technicznymi, które umieszczone zostały w załączniku oraz o przygotowanie:

Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do współpracy!

---------------------------------------------------------------

Europe Direct Bydgoszcz and Europe Direct Torun Information Centres, Robert Schuman European Centre and the University of the Economy announce the start of submission process for publication in the upcoming issue of scored and reviewed scientific journals: “European Studies and Analyses” (5 pt.) and “European Union – social and economic perspectives” (6 pt.).

The main aim of the journals is to present various aspects of the European Union, including various procedures and functioning of the EU, the legal system and decision making process within EU institutions, as well as social and economic dimensions of European integration and practical aspects of Polish membership in the EU.
In 2017 “European Studies and Analyses” vol. 15 and “European Union – social and economic perspectives” vol. 9 will focus on the 2017 political guidelines set out by the European Commission, including:

 1. Jobs, Growth and Investment
 2. Digital Single Market
 3. Energy Union and Climate
 4. Internal Market
 5. A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union
 6. A balanced EU-US Free Trade Agreement
 7. Justice and Fundamental Rights
 8. Migration
 9. A Stronger Global Actor
 10. Democratic change

Source: President Juncker's Political Guidelines (15 July 2014) – A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change., [available online:] https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf

Submission deadline – 30th September 2017

Those interested in publishing the article are invited to contact the Editor (centrum.europejskie@byd.pl). We invite you to inform us on the topic of the article. Before submission you should read carefully the “Journal content and editorial guidelines”. Authors are expected to submit:

We invite you to the cooperation!

« powrót do listy aktualności